Olejny obraz z 1891 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.