Portret pędzla nieznanego autora z 1745 roku. Katalog Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.