Uczestnicy pielgrzymki przed kościołem. Widoczni m.in. ambasador RP we Francji Alfred Chłapowski (stoi o lasce w pierwszym rzędzie, w środku), biskup-sufragan lubelski Adolf Jełowicki (po lewej), rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Witold Paulus (po prawej).

Fotografia wykonana przez F. Witczaka.