Ilustracja ze zbioru utworów Jana Kochanowskiego "Dzieła Polskie." T.2, wydanego pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego w 1953 roku w Warszawie przez Państwowy Instytut Wydawniczy.