Fotografia opublikowana w 1933 roku w  „Przewodniku Katolickim”, nr 17, s. 263.