Piotr Skarga "Zołnierz chrzescianski : nauka z Pisma Swietego y oycow swiętych y przykłady y modlitwami przeciw nieprzyiaciołom Krzyża Sw. przez Piotra X. Skargę ... vzbroiony roku P. 1618, a teraz znowu do druku podany ..." (strona tytułowa)