Józef Piłsudski za stołem podczas odczytu w sali Starego Teatru.  (fot. A. Pawlikowski, listopad 1924 r.)