Pobyt Józefa Piłsudskiego w Moszczanicy. (wrzesień 1934 r.)