Pobyt Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. (fot. Marian Fuks, 1924 r.)