Pobyt marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Egipcie. (kwiecień 1932 r.)