13 Pułk Piechoty portugalskiej stacjonujący na Maderze oddaje honory wojskowe Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Widoczni. m.in. gubernator cywilny Mario Jose Almeira, gubernator Madery płk Jose M. de Freitas, wysoki komisarz rządu na Maderze płk Silva Leal.