Rycina z książki Stanisława Windakiewicza "Mikołaj Rej z Nagłowic", wydanej w 1922 roku w Lublinie przez firmę M.Arct i S-ka.