Uczestnicy pogrzebu. Na pierwszym planie widoczni: książę Roman Sanguszko, Iwona Barbara Krynicka (1. z prawej) i Zofia Petelenz (3. z prawej).