Nabożeństwo żałobne w katedrze św. Jana. Widoczny prezydent RP Ignacy Mościcki.