Uczestnicy polowania 14 stycznia 1927 roku przy upolowanych dzikach. Od lewej widoczni panowie: Hawsowicz, Henszel, Olgierd Wida, ks. Ludwik Czetwertyński, ks. Albrecht Radziwiłł, książę Hieronim Radziwiłł, arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg z Żywca oraz Antoni Bułhak.