Uczestnicy polowania podczas rozmowy na leśœnej polanie. Od prawej widoczni m.in.: hrabia Maurycy Zamoyski, książę Hieronim Radziwiłł i arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg z Żywca.