Fotografia grupowa uczestników polowania przy upolowanych dzikach na leśœnej polanie. Widoczni m.in.: hrabia Zdzisław Tarnowski (piąty z lewej z brodą), hrabia Jerzy Potocki (za hrabią Tarnowskim), hrabia Szołdrski (drugi na prawo od hrabiego Tarnowskiego), hrabia Roman Potocki (trzeci na prawo od hrabiego Tarnowskiego), arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg (czwarty na prawo od hrabiego Tarnowskiego), hrabia Tomasz Zamoyski (w œśrodku w ciemnym płaszczu), hrabia Paweł Potocki (w œśrodku w jasnym płaszczu), książę Hieronim Radziwiłł (z prawej w kapeluszu i okularach), hrabia Benedykt Tyszkiewicz (na prawo za księciem Hieronimem), hrabia Maurycy Zamoyski (z prawej w jasnym płaszczu) i książę Karol Mikołaj Radziwiłł (z prawej z kijem).