Uczestnicy polowania podczas śœniadania w lesie. Widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mośœcicki (siedzi pierwszy z prawej),książę Hieronim Radziwiłł (z prawej za prezydentem), księżna Izabela Róża Radziwiłł (z lewej za prezydentem), płk JanGłogowski (za księżną Radziwiłł), hrabia Benedykt Tyszkiewicz (w śœrodku), adiutant prezydenta kpt. Zygmunt Gużewski, płk Jerzy Wołkowicki, gen. Carton de Viar, hrabia Adam Remigiusz Grocholski(stoi z prawej), hrabia Benedykt WładysławTyszkiewicz (pierwszy z lewej), hrabia Paweł Potocki (drugi z lewej), książę Karol Mikołaj Radziwiłł (trzeci z lewej)i Michał Mośœcicki (stoi z lewej).