Obraz z 1897 roku przedstawia katorżników idących do pracy. Obok strażnika stoi Józef Kalinowski (później święty Rafał Kalinowski).  Obraz znajduje się w Muzeum X Pawilonu w Muzeum Niepodległości w Warszawie.