Odbitka grficzna wydana w latach 1747-1768 w Drukarnii Radziwiłłowskiej w Nieświeżu.