Fotografia Konrada Brandla wykonana w 1883 roku lub wcześniej.