Obraz olejny z około 1557 roku. Znajduje się w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.  Źródło kopii cyfrowej: https://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Malarstwo/tworca/nieznany%20malarz%20polski%20(%3F)/id/ZKW_60