Olejny obraz Stanisława Lentza z 1915 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.