Obraz olejny z 1882 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.