Obraz olejny z lat 1733-1737.  Jeden z zespołu 165 wizerunków Radziwiłłów namalowanego  na zlecenie Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Do 1939 roku znajdował się on w Nieświeżu (obecnie Białoruś). Po II wojnie światowej 62 obrazy zostały rewindykowane z ZSRR do Polski i obecnie są one własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.