Fotografia Maurycego Puscha wykonana około 1892 roku.