Portret olejny z około 1588 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia  Commons.