Portret olejny Louisa de Silvestre namalowany około 1750 roku.  Znajduje się on w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.