Obraz olejny z około 1768 roku, według wzoru Pera Kraffta Starszego. Znajduje się w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.