Obraz olejny z około 1784 roku. Znajduje się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.