Autorem obrazu jest Augustyn Mirys, który żył w latach 1700-1790.