Obraz olejny z 1677 roku.  Znajduje się w Biblitece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.