Odbitka graficzna z lat 1747-1758, opublikowana przez Drukarnię Radziwiłłowską w Nieświeżu.