Obraz olejny z Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.