Fotografia wykonana około 1860 roku w zakładzie Karola Beyera w Warszawie.