Portret olejny z 1583 roku. Znajduje się w Galerii Uffizi we Florencji. 

Źródło kopii cyfrowej: www.sbas.firenze.it.