Obraz olejny z 1583 roku. Znajduje się on w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie.