Obraz olejny nieznanego malarza dworskiego z Nieświeża namalowany w latach 1730-1737. Znajduje się w Muzeum Narodowym Republiki Białorusi w Mińsku. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.