Olejny obraz namalowany przez Władysława Łuszczkiewicza w 1856 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.