Obraz olejny z około 1780 roku.  Znajduje się w Sali Salomona Pałacu na Wyspie.