Obraz olejny z 1897 roku.  Sportretowana była żoną Antoniego Wilhelma Radziwiłła.