Pierwsza strona "Tygodnika Ilustrowanego" z 1883 roku, z ilustracją Aleksandra Regulskiego,  według wzoru Józefa Buchbindera.