Drzeworyt z 1889 roku, oublikowany w piśmie "Kłosy", 1265 s. 193.