Fotografia Stanisława Bizańskiego z lat 1891-1893.