Obraz olejny z lat 1733-1737 nieznanego malarza polskiego.  Portret z zespołu wizerunków Radziwiłłów, zwanych "w wieńcu laurowym" fundowanego przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, który pierwotnie liczył 165 obrazów i do 1939 znajdował sie w  zamku Radziwiłłów w Nieświeżu (obecnie Bialoruś). Po II wojnie światowej 62 obrazy z tego zbioru zostały rewindykowane z ZSRR do Polski i przekazane Muzeum Narodowemu w Warszawie.