Obraz olejny nieznanego malarza polskiego z lat 1733-1737.  Jeden z portretów Radziwiłłów, zwanych " w wieńcu laurowym" namalowanych  na zamówienie Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, który pierwotnie liczył 165 sztuk i do 1939 roku był przechowany w zamku Radziwiłłów w Nieświeżu (obecnie Białoruś). Po II wojnie światowej 62 obrazy z tego cyklu zostały rewindykowane z ZSRR do Polski i trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz ten był wzorem do miedziorytu Hirsza Leybowicza.