Rysunek z około 1888-1889 roku, według wzoru W. Dümlera.