Obraz olejny z 1885 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.