Rysunek kredką z 1866 roku. Ilustracja z książki Jana Bołoza Antoniewicza "Grotgger", wydanej we Lwowie w 1911 roku.