Uczestnicy obrad w siedzibie Związku przy ulicy Poznańskiej 11 w Warszawie, poswięconym działalności oraz sprawom budżetowym. Obradom przewodniczył wojewoda warszawski Stanisław Twardo (siedzi czwarty od lewej za stołem).